Prevádzkovateľ

KERAMIKA BIELA HORA s.r.o.,
Partizánska 66, 071 01 Michalovce
IČO: 36176460 | DIČ DPH: SK2020038966

Bankové spojenie

IBAN: SK07 0900 0000 0050 5920 9477
BIC SWIFT KÓD: GIBASKBX

Výdajné miesto

Nájdete nás na adrese: 
Partizánska 1417/66,
071 01 Michalovce

Kontakné telefónne číslo a e-mailová adresa

INFOLINKY: +421 56 64 234 52, +421 903 602 754, +421 904 296 099
E-MAIL: kbh@kbh.sk

NApíšte nám