Keramická hlina

Keramická hlina je určená na teplotu výpalu predžahu 1020°C

Táto hlina je vhodná na modelovanie a točenie na hrnčiarskom kruhu.

Keramické glazúry

Keramické glazúry – teplota výpalu: 980-1020°C