keramická hlina


Ponúkame hmotu na výrobu umeleckej, úžitkovej a ozdobnej keramiky – svetlá plastická točiarenská hmota.
Objednávky na hlinu prijímame telefonicky a mailom na kbh@kbh.sk . Nad 100 kg min. 2 dni vopred. Termín dodania záleži od objednaného množstva (po dohovore)